Specializirane BIM programske rešitve za načrtovanje infrastrukturnih objektov.
BIM Upravljanje projektov in projektne dokumentacije
Svetovanje projektantskim podjetjem pri uvajanju BIM tehnologij v procese načrtovanja in vzdrževanja arhitekturnih in infrastrukturnih objektov. Izobraževanja s področja BIM tehnologij. Posvet o uvajanju BIM standardov in procesov v slovensko gradbeništvo. 

Podjetje CGS Labs je med soustanovitelji Slovenskega združenja za informacijsko modeliranje v gradbeništvu - siBIM. 

Poslanstvo združenja je pospeševanje uvajanja BIM tehnologij v Slovensko gradbeništvo, izobraževanje in informiranje članov, ter širše javnosti o informacijskem modeliranju grajenega okolja, Posredovanje primerov dobre prakse s področja informacijskega modeliranja (BIM) grajenega okolja in pospeševanje izmenjave izkušenj med člani.

Direktor podjetja CGS Labs, Matjaž Šajn, je član upravnega odbora društva siBIM.