Na Bledu je potekal drugi BIM forum 2017

Letošnji BIM forum je povezal glavne akterje države in gospodarstva s ciljem, da Slovenija postane vodilna država v regiji na področju uvajanja BIM standardov in procesov.

V Vili Bled na Bledu je 1. junija potekal BIM Forum 2017, ki sta ga organizirala podjetje CGS Labs iz Ljubljane in SIBIM - Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu. Namen dogodka je bil združevanje vseh deležnikov v Republiki Sloveniji, ki jih zanima digitalizacija procesov v gradbeništvu, znanih tudi pod imenom BIM – Building Information Modeling.

BIM Forum je bil prvič organiziran lansko leto, ko je bil osrednji gost prireditve gospod Adam Matthews, predsedujoči v EU BIM Task Group. Rezultat dogodka je bilo sprejetje Slovenije v članstvo EU BIM Task Group, kjer imamo sedaj svojo predstavnico gospo Ksenijo Marc, sicer zaposleno v DRI upravljanje in investicij d.o.o..

Letošnjega dogodka se je udeležilo 48 predstavnikov države in gospodarstva, med drugimi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor, predstavniki DRI, DRSI, DARS, GZ, IZS in SSRS. Prireditev BIM Forum 2017 so finančno podprli podjetja ELEA iC, DRI upravljanje investicij, Stanovanjski sklad Republike Slovenije ter STRABAG.

Pogovor v živo z g. Adamom Matthewsom, predsednikom EU BIM Task Group (Foto: Matej Kerec)

Dogodek je otvoril g. Matjaž Šajn, direktor podjetja CGS Labs (v nastajanju). Poudaril je pomen povezovanja različnih akterjev v državi in v gospodarstvu s ciljem, da postane Slovenija vodilna država na področju uvajanja BIM standardov in procesov v regiji, za kar imamo vse možnosti. Dr. Andrej Tibaut je kot predsednik SIBIM - Slovenskega združenja za informacijsko modeliranje v gradbeništvu pozval slovensko gospodarstvo, institucije in državo k enotnemu delovanju pri vzpostavljanju pravil in standardov za uveljavljanje BIM. Gospa Ksenija Marc je kot predstavnica Slovenije v EU BIM Task Group predstavila delovanje tega telesa in njegove cilje.

 

(z leve) Andrej Tubaut, predsednik sibim - Slovenskega združenja za informacijsko modeliranje v gradbeništvu, Matjaž Šajn, direktor podjetja CGS Labs; (Foto: Matej Kerec)

Sledilo je osrednje predavanje gospe Marine Korol iz Moskve, ki je veliko poznavalka procesov digitalizacije v gradbeništvu. Predstavila je globalni pogled na uvajanje BIM-a s poudarkom na nacionalnih BIM programih, vpletenost državnih naročnikov v te procese in pomen standardizacije. Govorila je tudi o ključnih elementih, ki jih mora država uvesti za uvajanje BIM-a in o pomembnosti profesionalnih BIM združenj pri prehodu na nove, digitalno podprte načine dela v gradbeni panogi.

(z leve) Marina Korol, direktorica podjetja CONCURATOR iz Rusije; Ksenija Marc (DRI), predstavnica Slovenije v EU BIM Task Group; (Foto: Matej Kerec)

Podjetje ELEA iC je predstavilo BIM v predorogradnji. Projekt druge cevi karavanškega cestnega predora je prvi večji projekt v Sloveniji, ki se izvaja po BIM načelih. Naročnik, projektanti in izvajalci si pri tem projektu nabirajo prve pomembne izkušnje.

Udeleženci BIM foruma 2017 (Foto: Matej Kerec)

Podjetje DRI upravljanje investicij d.o.o. je predstavilo svoje videnje uvajanj BIM metodologije v procese naročanja in nadzora nad izvedbo gradbenih projektov. V DRI-ju so prepričani, da nam BIM pristopi in tehnologija lahko prinesejo velike finančne in časovne prihranke pri gradnji najbolj kompleksnih infrastrukturnih objektov, kot so recimo druga cev karavanškega predora ali drugi tir za Luko Koper. Predvsem pa BIM pristop omogoča transparentnost pri vseh postopkih in procesih v okviru projektov.

BIM Forum 2017 se je zaključil s pozivom predsednika SIBIM dr. Andreja Tibauta, da želimo preprečiti razdrobljeno delovanje posameznih akterjev na BIM področju in pozval k skupnemu nastopu in usklajevanju.

Kliknite povezavo za obisk FOTO GALERIJE BIM FORUM 2017

Organizator dogodka je podjetje CGS Labs d.o.o. in Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu:

 


Sponzorji dogodka: