BIM v infrastrukturi

»CGS Labs Connect« je nov niz mednarodnih strokovnih dogodkov s področja informacijskih rešitev za grajeno in naravno okolje, s katerim nadaljujemo dolgoletno tradicijo, ki jo je imela nekdanja CGS konferenca. »CGS Labs Connect« dogodki se bodo dogajali v Sloveniji ter drugod po Evropi in bodo tematsko orientirani.

Premierni CGS Labs Connect dogodek nosi naziv »BIM v infrastrukturi«. Na njem bomo govorili o izzivih pri načrtovanju infrastrukturnih objektov po BIM načelih ter predstavili naše rešitve, ki vam bodo omogočile uspešno in učinkovito delo.Trajanje:
 • Od 9. do 13.30 ure 
Vrsta dogodka:

Dogodek je odprt za strokovno javnost in je brezplačen. 

Ciljna publika:

 • projektanti gradbeništva (nizke in visoke gradnje, komunalna hidrotehnika, hidrotehnika, ...)
 • vzdrževalska podjetja
Jeziki predavanj:
 • Slovenski
 • Angleški

8.30 - 9.00

 

Registracija udeležencev / Registrartion

9.00 - 9.15

 

CGS Labs - laboratorij idej za prihodnost
CGS Labs – future ideas laboratory
(Matjaž Šajn)

CGS Labs se predstavi. Inovativni in drugačni. 27-let izkušenj a z novo energijo. Spoznajte naše vrednote in vizijo.


9.15 - 9.30

 

Digitalizacija grajenega in naravnega okolja
Digitalization of the built and natural environment
(dr. Alenka Šajn Slak)

Selitev v digitalni svet prinaša brezmejne možnosti in premik okvira razmišljanja. Tudi panoge, kot so gradbeništvo ali skrb za okolje ter podjetja, ki v teh panogah delujemo, smo postavljeni pred nove izzive pravočasnih in pravih odločitev. Zamude pri digitalni preobrazbi si ne moremo privoščiti, saj so spremembe, ki smo jim priča, disruptivne. V predavanju bodo predstavljeni nekateri tehnološki trendi pri upravljanju naravnega in grajenega okolja, predvsem internet stvari, BIM in povezovanje sistemov v vrednostnih verigah.


9.30 - 10.30

 

BIM proces od zasnove, načrtovanja, do izvedbe
BIM process from planning, design, to build

V razvojnem oddelku podjetja CGS Labs intenzivno snujemo najsodobnejše rešitve. S tehnologijami povezovanja velikih podatkov ter integriranjem pametnih rešitev načrtovalcem omogočamo boljše odločanje ter učinkovitejše sodelovanje z drugimi deležniki pri izgradnji sodobnih objektov v tehnologiji BIM. Predstavili bomo nove usmeritve razvoja in prihajajoče rešitve za snovanje kvalitetnejšega grajenega okolja. 


 • Digitalizacija, sodelovanje in sodobne tehnologije načrtovanja, (Leon Leban)
 • Integracija prostorskih podatkov, (Matej Čelik)
 • Načrtovanje cestne, železniške in komunalne infrastrukture v tehnologiji BIM, (Blaž Prosen)
 • Sodobno modeliranje križišč, krožišč ter urbaniziranih površin, (Karin Ponikvar)
 • Prometna oprema v BIM tehnologiji ter analize prevoznosti prihodnosti, (Uroš Žagar)
 • Upravljanje dokumentacije, BIM modelov in sodelovanje na projektu, (Aleš Korbar)

 •  

  10.30 - 11.00

   

  Odmor / Break

  11.00 - 11.20

   

  InfraCloud - izdelava digitalnih modelov grajene infrastrukture z uporabo oblaka 3D-točk
  InfraCloud - creation of digital models of built infrastructure from 3D point clouds
  (dr. Andrej Tibaut)
  Univerza v Mariboru 

  Projekt Infracloud se umešča v JR RRI v verigah in mrežah vrednosti, na katerem sodelujejo podjetja Lineal d.o.o., CGS Labs d.o.o. in Univerza v Mariboru. Namen projekta infracloud je razviti programsko rešitev, ki bo omogočala inteligentno prepoznavanje BIM gradnikov cestne infrastrukture na osnovi podatkov iz oblaka točk. Predstavljena bo ideja in cilji projekta.

  11.20 - 11.40

  BIM v tunelogradnji - Implementacija BIM metodologije na projektu Izgradnje 2. Cevi Predora Karavanke
  (Martin Lah, Eleia IC)
  Zasebni in tudi javni naročniki se za uresničevanje kompleksnih projektnih ciljev, v zadnjem času vse večkrat odločajo za uporabo BIM metodologije, ki ob ustrezni implementaciji, ponuja možnost zmanjšanja tveganj ter povečanje uspešnosti projekta načrtovane investicije. V prispevku bomo predstavili primer dobre prakse uporabe BIM metodologije pri načrtovanju Predora Karavanke. Pričakujemo, da bo imel predstavljeni pristop k načrtovanju objekta izredno pozitivne učinke na uspešnost projekta in zmanjšanje tveganj v izvedbeni fazi projekta ter bo v obdobju uporabe objekta omogočal racionalno rabo resursov za vzdrževanje in upravljanje ter zadovoljstvo končnih uporabnikov

  11.40 - 12.00

   

  Predstavitev idejnega projekta hitre ceste 1.b21 Novi Sad - Ruma
  Conceptual design of Highway 1.b21 Novi Sad - Ruma

  INSTITUT ZA PUTEVE, Srbija (Petar Dragić, CGS Labs)

  12.00 - 12.15

   

  Diskusija in zaključki
  Discussion and conclusions

  12.15 - 13.00

   

  Druženje / Social event