BricsCAD V17- najboljša alternativa AutoCAD®-u

BricsCAD je program namenjen 2D in 3D načrtovanju v gradbeništvu, arhitekturi in strojništvu, ki omogoča tako branje kot zapisovanje v DWG format in ponuja orodja za načrtovanje, urejanje in pripravo tehnične dokumentacije, ki so podobna AutoCAD-ovim.

CGS Labs prograsmka oprema za načrtovanje nizkih gradenj je povsem združljiva z BricsCAD!

Za več informacij pokličite Aleša Korbarja na:Informacije in naročila:

Telefon: 01 530 11 38
e-mail: ales.korbar@cgsplus.si


Primerjava BricsCAD - AutoCAD

Primerjava BricsCAD - Autocad

V17 (Windows) V16 (Mac) V16 (Linux) AutoCAD
* = Nova funkcija
Platinum
Pro
Classic
Platinum
Pro
Classic
Platinum
Pro
Classic
2017
LT
Mac

 Datoteke
Izvorni .dwg 2013 datotečni format
dwg za AutoCAD verzijo 2.5 do 2015 × × ×
Zaščita z geslom × × × × × ×
Zaklepanje datotek * * * * * *
Urejanje Xreferenc na mestu
PDF podloge
Izvoz v PDF z uporabo stilov tabel
Izvoz v DWF 2D & 3D × × ×
Izvoz v SVG × × ×
DAE uvoz/izvoz (XML 3D data) × × ×
eTransmit
Upravljalec "Sheet" nastavitev
Chapoo® (nalaganje, izmenjava, pogled, beleženje dokumentov v oblaku) × × ×
Komunikator (razširjen uvoz/izvoz) (9) × * * × (1) (1) × × × ×

 Vmesnik
Pričnite z dialogom * * * × × × × × ×
Tabulatorji dokumentov ×
CUI meniji in orodne vrstice
Trak ×
Delovni prostor ×
Slikovna prilagoditev menija
Razširjen Quad kurzor 2D/3D × × ×
Vrtljiv pogled (orientacija pogleda)
Palete orodij
Standardi industrijski ukazi
Komandna vrstica z avtomatskim kompletiranjem ×
Razširjen raziskovalec risbe
Iskalni upravljalec nastavitev

 Selekcioniranje, značilne točke in sledenje
Predogled selekcij
Orodje za hitro selekcioniranje
DODAJOZNAČENO ukaz
OZNAČIPODOBNO ukaz
Kroženje med entitetami in podentitetami med selekcioniranjem
Vroči ročaji za modifikacijo multiplih točk ročajev
SnapTrack™ & polarno označevanje
ZINTERSECTION 3D pritiskač * * * × × × × × × × × ×

 3D
Popolno ACIS modeliranje in urejanje × × × (3) (3)
Direktno modeliranje × × × × ×
Politelesa (zidovi, temelji, ...) × × × × × ×
Knjižnica strojne opreme (več kot 30.000 standardnih delov) × × × × × ×
Ustvarjanje geometričnih 3D omejitev × × × × × × × × ×
Rešitve geometričnih 3D omejitev × × × × × ×
Namen oblikovanja × × × × × × × × ×
Vizualizacijski stili (8) (8) (8) × ×
Ravnine prerezov × × × × ×
Generirani pogledi × × × × ×
Kreiranje ploskev entitet × * * × * * × × × ×
Deformabilno modeliranje × × * × × * × × × × ×
3D primerjalno orodje * × × × × × × × × × × ×
Podstrešje × * * × * * × × × ×
Zdravljenje geometrije × * * × * * × × × ×
Podpora za fotometrično osvetlitev × * * × * * × × × ×
Zmogljiva renderirna naprava × × × × ×
600 visoko-definicijski renderirni materiali × × ×
MATERIALMAP ukaz * * × × × × × × × × × ×
Navigacija za sprehod skozi × ×
ANIPATH ukaz * * × × × × × × × × ×

 Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) (9)
BIM funkcije × × × × × × × × ×
Projektna baza podatkov × × * × × * × × × × ×
Knjižnica baze podatkov × × * × × * × × × × ×
Teren, zgradba in zgodbe * × × × × × × × × × × ×
Okna in vrata × × * × × * × × × × ×
Sobe × × * × × * × × × × ×
IFC uvoz × × × × × × × × ×
SketchUp uvoz (verzija 15 in nižje) × × × × × × × × ×
IFC izvoz × × × × × × × × ×

 Kotiranja
Dinamična kotiranja
Asociativnost obstoječega kotiranja z entiteto
Dimenzionalne 2D omejitve (7) (7)
Dimenzionalne 2D omejitve z uporabo izrazov (7) (7)
Družine stilov kotiranja * * * × × × × × ×
Primerjava stilov kotiranja * * * × × × × × × × × ×
Podenote kotiranja * * * × × × × × ×
AIDIMFLIPARROW ukaz * * * × × × × × × × ×

 Tekst
Na-mestu urejevalec WYSIWYG MTEXT
Multi-stolpčasti tekst * * * * * *
Nakopičen tekst * * * * * *
MOPIS
Zabeleženi stili
Črkovanje
Polja

 Šrafiranje
UREDIČRTOVJE ukaz
Urejanje z ročaji šrafur

 Rasterske slike
Podpora za rasterskie slike (obrezovanje, napisi, ...)
Podpora za ECW in JPEG2000 × × × × × ×
Podpora za MrSID × × × × × ×

 Drugo
podpora za 3D povezovalno miško × × ×
Večnitni regeneracijski izpis × × × × × ×
Filter predogleda
Predogled ravnin × × × × × × × × ×
Transparentnost × × * × × * × ×
Upravljalec stanja ravnin
Filtri ravnin
Multilinije in multilinijski stili (7) (7)
Dinamične Razvrstitve * * * * * *
Čarovnik za ekstrakcijo podatkov * * * * * *
Upravljalec definicij atributov blokov
Redefiniranje atributov blokov
Dinamična podpora blokov (4)
Urejanje dinamičnih blokov z ročaji
RESETBLOCK ukaz * * * × × × × × ×
Dinamičen vnos
Dinamični UCS (začasen preklop na površino 3D telesa) × ×
Okvare mej v realnem času × × ×
Urejanje lastnosti multiplikacijskih entitet × ×
Tabele in stili tabel
Formule v celicah tabele
XEDGES ukaz * * * × × × × × × × ×
Ukaz SOLPROF × × × × ×
Ukaz FLATSHOT × × × × ×
Geometrične 2D omejitve (7) (7)
Servis spletne mape × × × ×

 Tiskanje
CTB in STB tabelarične datoteke
Konfiguracijske datoteke PC3 za tiskalnik × × × (3) (3) (3)
Vnos in urejanje nastavitev strani
Ukaz PUBLISH
Plotanje senc za papirna in modelna okna
Tiskanje papirnih postavitev v kombinaciji poglednih oken in vizualizacijskih stilov
Uvoz podloge * * * * * * × × ×
Objavi v PDF
Izvoz v STL (3D tiskanje) × ×
Kalibracija tiskalnika (samo merilo)

 Programiranje
ActiveX, vključno z "in-place" urejenjem × × × × × × × ×
Urejevalec podatkov entitet × × ×
Snemalnik skriptov × × ×
Popolna LISP podpora z vl-, vlr-, vla- in vlax- podporo × ×
LISP enkripcija × × × × × × × ×
Solutions Development System (SDS/ADS) × ×
DCL motor × ×
COM API × × × × × × × ×
Visual Basic za Aplikacije (VBA) * (2) * (2) × × × × × × × × ×
VBA DVB podpora projektov (2) (2) × × × × × × × × ×
.NET × × × × × × × × ×
BRX (BricsCAD Runtime eXtension) × (6) (6) × (6) (6) × ARX × ×
TX (Teigha ekstenzije) × × × × × × × × ×
Podpora CUI menijskih datotek, z Diesel izrazi
Menu zapisa podpore MNU in MNS datoteke
API za nastavitve orodnih vrstic menijev

                      

(1) Se bo izvajalo.
(2) Verzija 7.1 - za Windows 64 in 32-bitni.
(3) Parcialno.
(4) Določanje dinamičnih blokov še ni možno.
(5) Samo za ogled. Urejanje je v razvoju.
(6) Brez MFC razredov.
(7) Ogled/samo za urejanje. Ni kreirano.
(8) Omejeno (brez renderiranja).
(9) Opcijski modul.
(10) Zahteva BricsCAD Komunikator. V BricsCAD Pro, le za geometrijo (ni strukture).