Programska oprema za načrtovanje infrastrukture


Računalniški programi za načrtovanje cest, pripravo dokumentacije, študije, analize... Računalniški programi za načrtovanje železnic, pripravo dokumentacije, študije, analize... Računalniški programi za načrtovanje hidrotehničnih objektov in komunalne hidrotehnike, analize podatkov...
Electra je profesionalen program za načrtovanje nizkonapetostnih nadzemnih električnih vodov.