CGS Labs Connect 2018 - Sarajevo

Podjetje CGS Labs d.o.o. iz Ljubljane bo 15. februarja 2018, v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo, Univerze v Sarajevu organiziralo prvi dogodek CGS Labs Connect v republiki Bosni in Hercegovini. 

Gre za naslednjega v nizu mednarodnih dogodkov, na katerih podjetje CGS Labs v sodelovanju s fakultetami, partnerji in projektantskimi podjetji predstavlja najaktualnejše trende in tehnologije za načrtovanje in vzdrževanje infrastrukturnih objektov, s poudarkom na tehnologijah BIM.

Razvoj informacijskih tehnologij za načrtovanje gre nezadržno v smeri tehnologij BIM. Številne Evropske države že danes uvajajo standarde, ki bodo omogočili postopno uzakonitev uporabe BIM tehnologij, s ciljem smotrnejše porabe javnih sredstev. Pri teh aktivnostih sodeluje tudi naše podjetje CGS Labs. Smo soustanovitelji slovenskega društva siBIM. Vključeni smo v delovne skupine za pripravo nacionalne strategije vpeljave BIM-a, mednarodno pa sodelujemo tudi pri pripravi standardov BIM za področje infrastrukture v okviru organizacije BuildingSmart.

Namen naših dogodkov CGS Labs Connect je predvsem povezovanje in izobraževanje. Povezovanje s fakultetami, projektantskimi in gradbenimi podjetji in drugimi ponudniki informacijskih tehnologij v regiji. S tovrstnimi dogodki pa odpiramo tudi nove poslovne priložnosti. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Podrobnosti o vsebini z možnostjo prijave najdete na spletni strani:

http://www.cgs-labs.rs/CGSLabsConnect/Sarajevo2018.aspx