CGS Labs Connect 2018 - Sarajevo, 15.2.2018

O prednostih uporabe disruptivnih tehnologij BIM na infrastrukturnih projektih, na CGS Labs Connect 2018 v Sarajevu!

Podjetje CGS Labs iz Slovenije je 15. februarja, v sodelovanju z Gradbeno fakulteto Univerze v Sarajevu, priredilo dogodek z nazivom »CGS Labs Connect – BIM v infrastrukturi«, ki se ga je udeležilo več kot 70 predstavnikov Univerze, gospodarstva in državnih ustanov Bosne in Hercegovine. Dogodek je v luči gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in BIH podprlo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevu.

Prof. dr Mustafa Hrasnica, dekan Gradbene fakultete v Sarajevu je v svojem nagovoru poudaril pomembnost izmenjave znanj med Univerzo in gospodarstvom (Foto: Srđan Dunđerović)

Namen dogodkov »CGS Labs Connect« je pospeševanje uvajanja tehnologij BIM (Building Information Modeling) v gradbeništvo, povezovanje med fakultetami, projektantskimi in gradbenimi podjetji in ponudniki informacijskih tehnologij v regiji. Da je izmenjava znanj med univerzo in gospodarstvom izrednega pomena je v svojem otvoritvenem nagovoru poudaril dekan Gradbene fakultete Prof. dr. Mustafa Hrasnica.

Borut Valenčič, Ekonomski svetovalec Veleposlaništva Republike Slovenije v Sarajevu je predstavil pomen in obseg gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in BIH. (Foto: Srđan Dunđerović)

Razvoj informacijskih tehnologij za načrtovanje gre nezadržno v smeri tehnologij BIM. Zato številne Evropske države že danes uvajajo standarde, ki bodo omogočili uzakonitev uporabe BIM tehnologij, s ciljem smotrnejše porabe javnih sredstev. Podjetje CGS Labs tem trendom sledi in jih sproti implementira v svoje rešitve. Aktivno je vključeno v delovne skupine za pripravo slovenske nacionalne strategije vpeljave BIM-a, mednarodno pa sodeluje pri pripravi standardov BIM za področje infrastrukture v okviru svetovne organizacije BuildingSmart. Podjetje CGS Labs je tako predstavilo vrsto lastnih in partnerskih rešitev v povezavi s tehnologijami in novim načinom dela, ki ga prinaša BIM. Videli pa smo tudi zelo zanimive predstavitve referenčnih projektov podjetij IPSA iz Sarajeva in LINEAL iz Maribora, ki so nastali z uporabo teh rešitev.

BIM pristopi in tehnologija lahko prinesejo velike finančne in časovne prihranke pri gradnji najbolj kompleksnih infrastrukturnih objektov. Zato brojne Evropske zemlje već danas uvode standarde kojima će se omogućiti legalizacija korišćenja BIM tehnologija u cilju racionalnijeg korišćenja javnih sredstava. (Foto: Srđan Dunđerović)

Tekom dogodka se je razvila zanimiva razprava okoli bogatih izkušenj, ki jih je slovenska projektivna stroka pridobila pri izvajanju večjih infrastrukturnih projektov po BIM načelih. Med temi projekti sta načrtovanje in gradnja druge cevi predora Karavanke in pa nova železniška proga med Mariborom in Šentiljem. Želja gradbenikov v BIH je, da bi si izkušnje lahko delili s slovenskimi kolegi, kar bi lahko okrepili skozi sodelovanje slovenskega združenja SIBIM in BIH združenja BIMalijansa.

Matjaž Šajn, direktor podjetja CGS Labs in oustanovitelj slovenskega združenja SIBIM je poudaril pomen sodelovanja podjetja CGS Labs v mednarodni organizaciji BuildingSmart za kvaliteten razvoj produktov za načrtovanje infrastrukturnih objektov s podporo openBIM. (Foto: Srđan Dunđerović)

Podjetje CGS Labs je s svojimi programskimi izdelki prisotno na območju Bosne in Hercegovine že več kot 20 let. V tem času so se s programskimi rešitvami Plateia, Ferrovia in Aquaterra izdelali številni projekti avtocest in drugih cest, železniških povezav in projekti regulacij strug vodotokov, ki so na tem območju še posebej številni. Med mnogimi uporabniki CGS Labs rešitev v BIH so največja projektantska podjetja, kot so IPSA, IG,  DIVEL in številna druga.

Programske rešitve za načrtovanje podjetja CGS Labs uporabljajo tudi največja projektantska podjetja v BIH. Predstavniki podjetja IPSA iz Sarajeva so predstavili zelo zanimiv projekt s področja hidrotehnike. (Foto: Srđan Dunđerović)

 

Leon Leban, vodja razvoja CGS Labs predstavlja prednosti uporabe združenega BIM modela v fazi načrtovanja infrastrukturnih projektov. (Foto: Srđan Dunđerović)