BIM forum 2018: Akcijski načrt za digitalizacijo na področju grajenega okolja med ministrstvi že usklajen


Avtor: Vasilij Krivec | Vir: Finance

Zakonodaja mora biti sprejeta do leta 2021, uporaba BIM v javnih naročilih pa bo obvezna leta 2023

Glavna tema BIM foruma, ki je 7. junija potekal na Bledu, je uresničevanje Akcijskega načrta za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v Sloveniji. Po tem načrtu bodo morali vsi javni naročniki v javne razpise za izvedbo gradbenih del vnesti zahtevo, da morajo biti vsi projekti obvezno projektirani v BIM (informacijsko modeliranje gradenj).

Gre za zelo pomembno področje, saj je kar 60 odstotkov oddanih del v domeni javnega sektorja. Ta delež je ključen za razvoj digitalizacije slovenskega gradbeništva, ki je trenutno ena izmed najmanj učinkovitih panog, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Nekatere ocene govorijo o 30-odstotnem zaostanku, ki bi ga z digitalizacijo znižali.Samo Peter Medved, Lineal:
»Digitalizacija v gradbeništvu je povezala državo, izobraževalne institucije, gospodarstvo in strokovna združenja.«


Tehnični direktor Lineala Samo Peter Medved je predstavil časovnico uvedbe akcijskega načrta. Javni naročniki bodo morali leta 2023 v vse gradbene javne razpise vnesti obvezo, da so projektirani v BIM. Do leta 2021 bodo sprejeli zakonodajo, ves ta čas pa bodo izvajali pilotne projekte, prek katerih bodo preučevali spremembe, ki jih ta pristop prinaša v prakso z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami. Izvesti bo treba tudi standardizacije in ustrezna certificiranja strokovnjakov.Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo


Akcijski načrt so vpletena ministrstva že uskladila, sprejeti pa ga bo morala še vlada. Ali sedanja ali prihodnja, po besedah ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ta trenutek ni pomembno.Jernej Tovšak, direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo


Bistvena in najbolj zapletena bo implementacija, je poudaril direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Jernej Tovšak, ki je sicer proti nepotrebnim regulativam, vendar kljub temu podpira formalne obveze za javne naročnike. Po njegovem prepričanju so prednosti in prihranki gradbenih projektov, projektiranih v BIM, preveliki, da bi jih prepustili slučajnostim oziroma stihiji. Trenutno med dvema največjima javnima naročnikoma – DRI in republiškim stanovanjskim skladom – in direktoratom potekajo pogovori o tej temi.Matjaž Šajn, CGS Labs:
»Lani smo postavili temelje za uvedbo digitalizacije v javne gradbene projekte, letos je akcijski načrt že izdelan in usklajen med ministrstvi.«


V uvodnem nagovoru letošnjega BIM foruma se je direktor CGS Labs in član upravnega odbora združenja siBIM Matjaž Šajn spomnil lanskega dogodka in izpostavil, da so takrat šele predstavili potrebo in osnovne smernice tega akcijskega načrta. Zato ga zelo veseli, da je letos ta načrt že usklajen in praktično sprejet. Pri tem je pozdravil sodelovanje ministrstva za gospodarstvo, saj brez njih tak napredek ne bi bil možen.Program dogodka
8:30 – 9:00 Registracija
9:00 – 9:30 Uvodni govori
Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Matjaž Šajn, CGS Labs, direktor
Marina Korol, Concurator, direktorica; Rusija (live online)
9:30 – 10:30 Slovenija na poti uresničitve Akcijskega načrta za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji
Jernej Tovšak, direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
dr.
Samo Peter Medved, Lineal, tehnični direktor
mag.
Jožica Škof Nikolič, Slovenski inštitut za standardizacijo, Vodja službe Kontaktna točka
10:30 – 11:00 Odmor
11:00 – 11:30 buildingSMART, creating open digital workflows
Richard Kelly, buildingSMART, Operations Director
11:30 – 12:30 Predstavitve BIM projektov:
Prihodnost je v BIM-u,
Veljko Janjić,
BEXEL, direktor
Uporaba BIM v procesu projektiranja novogradnje dela železniške proge Maribor – Šentilj
mag. Dušan Ogrizek, Lineal, direktor in Iztok Zabreznik, Lineal
Trimo BIM experience
Mitja VovkoTRIMO d.o.o.
12:30 – 15:00 Kosilo

Glavni organizator dogodka BIM Forum 2018 je podjetje CGS Labs d.o.o. Soorganizator dogodka je SiBIM - Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu.


Sponzorji dogodka BIM Forum 2018 so: