CGS Labs Connect 2018 - Digitalizacija prometne infrastrukture

V zadnjem letu smo naredili velik korak naprej tako na ravni uvajanja digitalizacije in tehnologij BIM v državi, kot tudi pri pridobivanju izkušenj na prvih BIM cestnih in železniških projektih.

 
Vzporedno s tem v podjetju CGS Labs d.o.o. razvijamo programske rešitve in storitve, ki omogočajo učinkovit prehod na nove načine dela in poslovanja, ki so potrebni za zagotavljanje standardov začrtanih v Akcijskem načrtu za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji. Skladno s tem načrtom bodo morali javni naročniki od leta 2023 naprej v vse gradbene javne razpise vnesti obvezo, da so projektirani v BIM.


Vabimo vas, da prisluhnete izbranim domačim in tujim predavateljem, ki vam bodo predstavili: 

  • napredne tehnologije za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje prometne infrastrukture, 
  • zanimive domače in mednarodne projekte ter delili praktične izkušnje, 
  • pomembne aktivnosti na področju uvajanja digitalizacije grajenega okolja v RS. 


 Dogodek je odprt za strokovno javnost in je ob predhodni prijavi brezplačen!


Urnik dogodka:

8:30 – 9:00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:30 Na poti uvajanja "Akcijskega BIM načrta" (Matjaž Šajn, CGS Labs)
9:30 – 10:00 Gradbeništvo 4.0 in infrastrukturni objekti (prof. dr. Žiga Turk, FGG)
10:00 – 10:30 CGS Labs BIM rešitve za načrtovanje prometne infrastrukture in zunanjih ureditev (CGS Labs)
10:30 – 11:00 Odmor
11:00 – 11:40 Novosti v rešitvi za analize prevoznosti in načrtovanje prometne opreme (CGS Labs)
11:40 – 12:00 Študija primera načrtovanja železniške infrastrukture
(Saobraćajni institut CIP, Beograd)
12:00 – 12:20 Prihodnost BIM-a v izgradnji transportne infrastrukture v BiH (načrti, strategije in izzivi) (Emina Ramčič in Nermin Sahagič, PPG Sarajevo)
12:20 – 12:30 Objava študentskega natečaja in druge informacije
(Ingrid Štrukelj, CGS Labs)
12:30 – 12:45 Zaključek in diskusija

 

Trajanje:
  • Od 9. do 13.30 ure
Vrsta dogodka:

Dogodek je odprt za strokovno javnost in je brezplačen.

Ciljna publika:

  • projektanti gradbeništva (nizke in visoke gradnje, komunalna hidrotehnika, hidrotehnika, ...)
  • vzdrževalska podjetja
Jeziki predavanj:

  • Slovenski
  • Angleški

 

Sponzor dogodka je:       

Komu je dogodek namenjen?

Dogodek je namenjen projektantom cest in železnic, ter vsem ki so vključeni v procese načrtovanja objektov prometne infrastrukture. Udeležba je brezplačna ob predhodni prijavi!