CGS Labs Connect 2018 - Digitalizacija prometne infrastrukture

V zadnjem letu smo naredili velik korak naprej tako na ravni uvajanja digitalizacije in tehnologij BIM v državi, kot tudi pri pridobivanju izkušenj na prvih BIM cestnih in železniških projektih.

 
Vzporedno s tem v podjetju CGS Labs d.o.o. razvijamo programske rešitve in storitve, ki omogočajo učinkovit prehod na nove načine dela in poslovanja, ki so potrebni za zagotavljanje standardov začrtanih v Akcijskem načrtu za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji. Skladno s tem načrtom bodo morali javni naročniki od leta 2023 naprej v vse gradbene javne razpise vnesti obvezo, da so projektirani v BIM.


Vabimo vas, da prisluhnete izbranim domačim in tujim predavateljem, ki vam bodo predstavili: 

  • napredne tehnologije za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje prometne infrastrukture, 
  • zanimive domače in mednarodne projekte ter delili praktične izkušnje, 
  • pomembne aktivnosti na področju uvajanja digitalizacije grajenega okolja v RS. 


 Dogodek je odprt za strokovno javnost in je ob predhodni prijavi brezplačen!

Trajanje:
  • Od 9. do 13.30 ure
Vrsta dogodka:

Dogodek je odprt za strokovno javnost in je brezplačen.

Ciljna publika:

  • projektanti gradbeništva (nizke in visoke gradnje, komunalna hidrotehnika, hidrotehnika, ...)
  • vzdrževalska podjetja
Jeziki predavanj:

  • Slovenski
  • Angleški
Komu je dogodek namenjen?

Dogodek je namenjen projektantom cest in železnic, ter vsem ki so vključeni v procese načrtovanja objektov prometne infrastrukture. Udeležba je brezplačna ob predhodni prijavi!