Inteligentni transportni sistemi - ITS

Poglavitni cilj inteligentnih transportnih sistemov in storitev (ITS) je integracija najsodobnejših informacijskih in telekomunikacijskih tehnik v transportne sisteme in v transportna sredstva z namenom nadziranja in upravljanja prometnih tokov, povečanja prometne varnosti, izboljšanja obveščenosti voznikov in vzdrževalcev cest ter zmanjševanja negativnih vplivov na okolje.
Podjetje CGS labs že vrsto let razvija sodoben cestnovremenski informacijski sistem, ki je v Sloveniji implementiran na državnih cestah (DRSC in DRI) in na avtocestah (DARS d.d.)