Okoljska merilna oprema

Merilna oprema za hidrometrične in meteorološke meritve ter spremljanje kakovosti voda. Kompaktne agrometeorološke postaje z merilno-komunikacijsko in programsko opremo podjetja Adcon.
Zasnova in postavitev cestnovremenski postaj za spremljanje stanja cestišča Merilna oprema za ultrazvočno merjenje vetra ter kompaktne meteorološke postaje.
Senzorji in sistemi za merjenje pretoka/hitrosti toka v odprtih kanalih (ceveh)

Okoljski informacijski sistemi


Razvoj in vzdrževanje vremenskih informacijskih sistemov za specialne uporabnike
Integracija najsodobnejših informacijskih in telekomunikacijskih tehnik v transportne sisteme

Dobava in montaža agrometeoroloških postaj, 
vzpostavitev agrometeoroloških informacijskih sistemov