Informacije o varstvu osebnih podatkov


1. SPLOŠNO

Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. CGS Labs d.o.o. se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje CGS Labs d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka 8034150000, davčna številka SI85242225, ki jo zastopa direktor Matjaž šajn.

1.1. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke kupcev obdelujemo za namene obveščanja o novostih v programski opremi CGS Labs, izobraževanjih, informativnih dogodkih, sejmih in za neposredno trženje.

1.1.1. Obveščanje o novostih v programski opremi CGS Labs, izobraževanjih, informativnih dogodkih, sejmih in za neposredno trženje

Osebne podatke kupcev, ki ste podali informirano privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen pošiljanja ponudb, obveščanje o novostih v programski opremi CGS Labs, izobraževanjih, informativnih dogodkih, sejmih in za neposredno trženje, obdelujemo izključno v skladu s tistim namenom, za katerega smo prejeli vašo privolitev. Osebe, mlajše od 18 let privolitve, k obdelavi ne morejo podati.

Za zgoraj navedeni namen – za vaše obveščanje o novostih, dogodkih, aktivnostih, akcijah, posebnih ponudbah (neposredno trženje) uporabljamo naslednje podatke: nagovor, ime, priimek, delovno mesto, podjetje, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, interesno področje, programska oprema.

Privolitev k obdelavi lahko kadarkoli prekličete, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Privolitev prekličete brezplačno, na način, da kliknete na povezavo ODJAVITE SE, v obvestilu, ki ste ga prejeli od CGS Labs d.o.o. Vaši podatki se bodo prenehali obdelovati nemudoma, vendar najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica privolitve, v istem roku se bodo trajno izbrisali.

Glede neposrednega trženja lahko posameznik kadarkoli brezplačno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha obdelovati njegove podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo to preprečil najkasneje v roku 15 dni in posameznika o tem obvestil v nadaljnjih 5 dneh.

Profiliranje kupcev in avtomatizirano sprejemanje odločitev izvajamo na podlagi vašega interesnega področja oz. programske opreme s ciljem, da vam pošiljamo samo za vas relevantna obvestila.

2. VAŠE PRAVICE

Kadarkoli lahko zahtevate vpogled v katalog zbirk svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Pravico imate zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo o vas, zahtevati popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, omejitev obdelave in pravico podati ugovor obdelavi ter zahtevati prenos podatkov drugemu upravljavcu, pri čemer lahko določite naj se podatki

pošljejo vam ali tretji osebi, kot določajo členi 15 - 22 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EUR 2016/679).

Vse navedene zahtevke prosimo da podate pisno pri informacijah družbe ali na elektronski naslov: info@cgs-labs.com. Vašo zahtevo bomo izpolnili v roku 1 meseca, ta rok se v primeru utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ dva meseca.

Če menite, da je prišlo do nepravilne obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, Ljubljana, www.ip-rs.si.

3. KONČNO

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani v države izven Evropske unije.

Ti splošni pogoji varstva osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od 17. 7. 2018 za vse vrste obdelave osebnih podatkov strank CGS Labs d.o.o.

Morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov: info@cgs-labs.com.


Ljubljana, 17. 7. 2018
CGS Labs d.o.o.