Cestnovremenske postaje (CVP)

Podjetje CGS plus je kot sistemski integrator zasnovalo in postavilo že več cestnovremenskih postaj (CVP). CVP so neodvisne od posameznih proizvajalcev in so lahko opremljene z merilniki za temperaturo asfalta, debelino vodnega filma, koncentracijo soli, temperaturo zmrzišča, temperaturo in relativno vlago zraka, padavine, sončno sevanje in veter.


CVP Dolsko.