OTT hidrometrična oprema

Merilna oprema za merjenje vodostaja na površinskih voda in spremljanje podtalnice. Ročni globinomeri, hidrostatični merilniki vodostaja (tlačne sonde in kompresorski merilniki) ter radarski merilniki Ultrazvočni merilniki pretokov in hidrometrična krila.
Merilniki in merilna oprema za spremljanje vremenskih pojavov. Podatkovniki, GSM/GPRS modemi in programska oprema za zajem, obdelavo in prikaz podatkov.