CGS Labs celostne profesionalne rešitve za načrtovanje infrastrukture


Plateia je celostna programska rešitev za načrtovanje novih in rekonstrukcije obstoječih cest vseh kategorij, od avtocest do mestnih cest in poti Aquaterra je program, namenjen načrtovanju regulacij in ureditev vodotokov. Z njim si lahko pomagamo pri risanju načrtov, pri tehnični dokumentaciji in hidravličnih izračunih.
Ferrovia je celostna programska rešitev za načrtovanje novih in rekonstrukcije obstoječih železniških prog vseh kategorij.

CGS Labs podporni programi za načrtovanje infrastrukture


Autopath je program za načrtovanje zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti v okolju AutoCAD ali BricsCAD. Autosign je program za načrtovanja prometne ureditve v CAD risbah, omogoča dodajanje prometnih znakov in talnih označb, izdelavo popisov količin, ter 3D modeliranje in analizo izdelane prometne ureditve.
Electra je profesionalen program za načrtovanje nizkonapetostnih nadzemnih električnih vodov.