Autopath - izračun zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti

Autopath je program za načrtovanje zavijalnih krivulj vozil in analize prevoznosti v okoljih AutoCAD ali BricsCAD. Namenjen je načrtovalcem posebnih prevozov in prometnih ureditev, projektantom v gradbeništvu, arhitektom in urbanistom.

Autopath najpogosteje uporabljamo za izdelavo analiz prevoznosti vozila na zahtevnejših cestnih odsekih, kot so  križišča, krožišča, parkirišča. Zelo uporaben je za analizo analizi prevoznosti posebnih vozil na specifičnih prometnih površinah, kot so gradbišča, letališča, skladiščne površine,…

Autopath poleg obširne knjižnice vozil uporabniku omogoča izdelavo lastnih standardnih vozil, posebih vozil kot so so žerjavi, gospodarska vozila ter načrtovanje posebnih transportov kot je npr. transport vetrne turbine. Autopath je na voljo kot PRO ali LT (light) produkt.

Primerjava Autopath PRO in LT PRENESITE TESTNO RAZLIČICO KUPITE NA SPLETU ZAHTEVAJTE PONUDBO

 

Metode analiz zavijalnih krivulj >
Hirizontalne in vertikalne analize >
Poročila >
Knjižnice vozil >
Urejanje vozil in posebna vozila >
Google Maps Import >
Zaneslivo in preverjeno >
Podprte CAD platforme >
Baza znanja in podpora >

Metode analiz zavijalnih krivulj

Autopath ponuja interaktivne metode določanja poti vozil, upoštevajoč hitrost vozila, prečni nagib cestišča, faktor trenja ter hitrost sukanja krmila. Vgrajeni algoritmi tako omogočajo zelo natančne analize prevoznosti. Na isti analizi lahko preverimo prevoznost z različnimi tipi vozil.

Autopath zagotavlja prilagodljive horizontalne in vertikalne analize, ki jih lahko izdelamo na osi, na robovih cest ali pa na katerikoli uporabniško definirani liniji, poliliniji ter osi. Možno je tudi preverjati zavijalne krivulje na oseh, ki so vzporedne podani osi gibanja. Z nastavitvijo odmika od podane osi in strani vzporednice lahko preverimo prevoznost poti, ki vzporedno sledi izbranemu robu cestišča. Analiza prevoznosti se dinamično osvežuje ob vsaki spremembi poti vozila.

EasyDrive je interaktivna metoda določanja poti vozila. Izbiramo lahko med vožnjo naprej ter vzvratno vožnjo. Podpira tudi možnost »obrni kolesa na mestu« za težje manevre / zahtevnejše obrate. Omogočeno je tudi delo z že obstoječimi analizami, in sicer preko urejanja analize ali pa nadaljevanja analize prevoznosti.