Electra - načrtovanje nizkonapetostnih električnih vodov

Electra je profesionalen program za načrtovanje nizkonapetostnih nadzemnih električnih vodov. Vključuje orodja za izdelavo digitalnega modela reliefa, izris trase daljnovoda, projektiranje drogov in verižnic, izračun povesov, določanje pogojev obtežb, izračun varnostnih razdalj in drugo.

Z uporabo Electre lahko projektant hitro in natančno izdela digitalni model reliefa, načrtuje traso daljnovoda ter izdela vzdolžni prerez s podrobnim načrtovanjem položaja in vrste drogov ter izrisom enega ali več vodnikov na posameznem drogu. Electra omogoča uporabniku učinkovito interaktivno urejanje položaja drogov s predogledom sprememb. Orodja programa Electra za analizo načrtovanega daljnovoda omogočajo izračun varnostnih višin ter izpis poročil o povesih v obliki montažnih shem, ki vključujejo vse potrebne parametre. Program podpira tudi analizo varnostne razdalje med več vodniki in križanja med daljnovodi.

Electra omogoča vnos in obdelavo geodetskih posnetkov, opremo podlog s topografskim ključem in izdelavo digitalnega modela reliefa, izris več tras daljnovodov, določitev objektov in točk vzdolž teh tras z njihovo neposredno projekcijo v vzdolžnem prerezu. Vzdolžno načrtovanje daljnovodov prikazuje terenski potek trase in osnovni položaj drogov glede na situacijo. Uporabniku omogoča natančno urejanje in načrtovanje drogov in verižnic oz kontrolo povesov. Electra že vključuje preddefiniran katalog električnih vodov, ki ga lahko uporabnik poljubno ureja.

Electra je sestavni del CGS plus rešitev za načrtovanje na področju prometne, komunalne in energetske infrastrukture, ki so med seboj povezane in omogočajo izmenjavo podatkov. Podatke načrtovane v programu Electra lahko neposredno izmenjujemo s programi Plateia, Ferrovia in Aquaterra.

Program je na voljo v slovenskem jeziku z upoštevanjem standardov SIST EN 50423-3-21 in SIST EN 50423-1.

Načrtovanje nizkonapetostnih vodov
- situacija in vzdolžnih profili
Detajlni pogled vozlišča Poročilo o povesih • Izdelava 3D modela terena
  Electra podpira različne vhodne podatke za izdelavo digitalnega modela reliefa, od posnetkov geodetskih instrumentov, LIDAR posnetkov, fotogrametrije in druge vrste podatkov. Electra vključuje orodje za izdelavo 3D modela površin.
 • Podprti standardi
  Electra je izdelana v skladu s standardoma EN 50423-3-21 in EN 50423-1. Vsebuje katalog kablov in parametrov obtežbe, vrednosti povesov in nateznih napetosti pa lahko uporabnik poljubno ureja s spreminjanem parametrov, tipov vodnikov ali spremembo položaja in lastnosti stebrov.

 • Programska interoperabilnost
  Orodja za analizo načrtovane trase daljnovoda omogočajo uporabnikom vpogled v celovito informacijo o obstoječi infrastrukturi. Informacijo o križanjih z drugimi daljnovodi, cestami, železniškimi tiri ali ostalimi objekti lahko uporabniki enostavno preučijo in izdelajo ustrezne analize.

 • Poročila in projektna dokumentacija
  Podatki montažnih shem vključujejo vse potrebne informacije o povesih posameznih prevodnikov pri različnih temperaturah ter ustrezne napetosti. Vsi podatki so na voljo tudi v podrobnem vzdolžnem prerezu z vsemi potrebnimi orodji za analizo, označevanje in izpis ustreznih podatkov.
 • Podpora prostorskim podatkom
  Electra podpira uporabo Autodesk MAP 3D funkcionalnosti za pripravo in obdelavo prostorskih podatkov kot npr.: Izvoz podatkov trase daljnovodov v SHP datoteke, datoteke ASCII, podatkovne baze ali druge vrste datotek oz podatkov.

Electra prednosti

Intuitiven potek načrtovanja
Program Electra je nastal v tesnem sodelovanju s projektanti zato je projektiranje z njim enostavno, intuitivno in dosledno sledi inženirskemu delovnemu toku od začetka do uspešnega zaključka projekta.

Enostavna uporaba
Zelo dobro premišljena struktura menijev omogoča hitro učenje. Napredni in izkušeni uporabniki pa bodo prednosti našli v uporabi trakov oz. Ribbonov.

Podpora timskemu delu
Naloge na projektu lahko zelo učinkovito razdelite med več projektantov, ki na projektu delajo hkrati. Vsi projektni podatki se dinamično osvežujejo. To omogoča večjo učinkovitost in hitrejšo izvedbo projektov.

Prilagodljivost
Program omogoča uporabniku interaktivno spreminjanje in dodajanje številnih parametrov za izračun in izris nadzemnih električnih vodov.

Dinamično posodabljanje sprememb
Vsakršna sprememba v risbi se odraža s takojšnjo posodobitvijo vseh potrebnih parametrov in geometrije.

Analiza in izpis ključnih podatkov
Electra omogoča analizo varnostne višine ter izpis projektnih podatkov povesov pri različnih temperaturnih pogojih in nateznih silah. Omogočen je tudi prikaz in izračun varnostne razdalje med vodniki.

CGS digitalni model terena (DTM)
Electra vsebuje lasten digitalni model terena, s čemer jo zlahka uporabljate tudi na platformah, ki le tega nimajo integriranega (AutoCAD, BricsCAD)

 

Podprte CAD platforme

CGS Labs programska oprema podpira Autodesk AutoCAD Civil 3D, AutoCAD or AutoCAD Map 3D verzije 2019-2013 kot tudi BricsCAD Pro in Platinum V18-V15. Podprte so le 64-bitne različice!