Autosign - prometni znaki in talne označbe

Načrtovanje in modeliranje prometnih znakov, talnih označb in prometnih portalov je lahko bistveno lažje in produktivneje s pomočjo nove programske rešitve Autosign, ki jo je razvilo podjetje CGS plus.

Autosign je enostaven za uporabo in ponuja nove ravni avtomatizacije procesa načrtovanja prometne ureditve.

Autosign orodja poleg načrtovanja prometne ureditve v CAD risbah omogočajo uporabnikom dodajanje poljubnih uporabniško določenih prometnih znakov ali tabel ter izdelavo popisov količin načrtovanih prometnih znakov in talnih označb ter 3D modeliranje in analizo izdelane prometne ureditve.


Autosign ponuja široko paleto možnosti za izdelavo konceptualnih in fizikalnih modelov rešitev prometne ureditve in obdelavo številnih variant le te. V predloženi knjižnici prometnih znakov, ki so izdelani skladno s trenutno veljavno slovensko zakonodajo lahko uporabnik izbere katerikoli prometni znak za nevarnost, izrecne odredbe, obvestila oz. dopolnilne table ter jih interaktivno postavlja v risbo glede na dano geometrijo cestnega telesa, križišča, ureditve prometne zapore, dela na cesti idr. Uporabnik lahko izdela tudi podrobno poročilo o uporabljenih prometnih znak, skupaj z geometrijskimi podatki, stacionažo postavitve ter uporabniškimi komentarji.
  


Možnosti načrtovanja prometnih znakov:

 • Načrtovanje prometnih znakov glede na izbrano os;
 • Načrtovanje prometnih znakov glede na stacionažo, rotacija znakov ter odmik (offset) od mesta postavitve;
 • Poročilo o načrtovanih prometnih znakih s predogledom znakov;
 • Dodajanje uporabniško določenih prometnih znakov v knjižnico;
 • Urejanje, premikanje in kopiranje prometnih znakov;

Načrtovanje horizontalne signalizacije predstavlja pomemben del načrtovanja pravilne in varne prometne ureditve. Velik izbor različnih tipov vzdolžnih in prečnih talnih označb ter drugih označb omogočajo uporabnikom natančno načrtovanje končne prometne ureditve.

      

Možnosti načrtovanja talnih označb:

 • Načrtovanje vzdolžnih talnih označb: ločilne črte, robne črte, prekinjene, dvojne črte …;
 • Načrtovanje prečnih talnih označb: prečne črte, poševne, mejne, prehodi za pešce, kolesarske steze …;
 • Načrtovanje otokov in drugih označb: puščice, polja za usmerjanje;
 • Izdelava označb na vozišču;
 • Poročilo o načrtovani horizontalni signalizacije s količinami za kalkulacije;

Načrtovanje prometnih portalov opremljenih s prometnimi tablami in znaki je s pomočjo uporabe programske opreme Autosign preprosto, hitro in zelo učinkovito. Autosign vključuje pred-pripravljene profile ter različne geometrije prometnih portalov za hitro in enostavno umeščanje le teh v risbo glede na dano geometrijo cestnega telesa. Omogoča tudi urejanje geometrije in dimenzij profilov ter omogoča interaktiven vnos portalov v risbo.

       

Možnosti načrtovanja prometnih portalov:

 • Načrtovanje portalov s pomočjo pred-pripravljene geometrije le teh;
 • Urejanje geometrije in profilov prometnih portalov;
 • Interaktivno načrtovanje položaja portalov v ribi;
 • Dodajanje prometnih tabel in znakov iz knjižnice ali uporabniško določenih tabel;
 • 3D izris prometnih portalov, znakov in prometnih tabel;

Nadgradite načrtovanje prometne signalizacije s pomočjo programa Autosign, ki omogoča 3D načrtovanje, modeliranje ter vizualiziranje vertikalne ter horizontalne prometne signalizacije vključno s prometnimi portali. Autosign podpira izdelavo modelov na osnovi 3D Face reliefa, CGS plus digitalnega modela reliefa oziroma na osnovi AutoCAD Civil 3D digitalnega modela reliefa. Modeliranje prometne signalizacije omogoča učinkovite realne vizualne preglede v 3D prostoru.

 

Možnosti 3D načrtovanje prometne signalizacije:

 • Prikaz prometnih znakov in talnih označb v 3D pogledu;
 • Izdelava učinkovitih 3D vizualizacij načrtovane prometne ureditve;
 • Uporaba 3D vizualizacij načrtovane prometne ureditve za analizo postavitve prometnih znakov, preglednosti in drugih morebitnih težav;

Potrebujete nove prometne znake v DWG?


Kliknite sliko za brezplačni dostop do DWG datotek prometne signalizacije po novem pravilniku!

 

Podprte CAD platforme

CGS Labs programska oprema podpira Autodesk AutoCAD Civil 3D, AutoCAD or AutoCAD Map 3D verzije 2019-2013 kot tudi BricsCAD Pro in Platinum V19-V15. Podprte so le 64-bitne različice!