Tehnična podpora uporabnikom programske.

Specializirana računalniška izobraževanja s področij CAD, GIS, grafike, video produkcije ... Razvoj specializiranih programskih rešitev in informacijskih sistemov ter njihova implementacija.
Namestitev merilnikov za spremljanje stanja okolja in vzpostavitev ter vzdrževanje različnih okoljskih informacijskih sistemov. CGS plus d.o.o. je raziskovalna organizacija in hkrati malo podjetje, ki ima od leta 2004 registrirano raziskovalno skupino na ARRS.
Tehnologija čiščenja in recikliranja vode za toplovodno ribogojstvo