Raziskovalno-razvojna dejavnost

CGS Labs d.o.o. je raziskovalna organizacija in hkrati malo podjetje (SME), ki ima od leta 2004 registrirano raziskovalno skupino na ARRS: 2292 - Skupina za okolje in prostorsko informatiko. Podjetje zaposluje strokovnjaka z nazivom ECQA Certified EU Project Manager. Podjetje je na 5. Slovenskem forumu inovacij (2010) prejelo prvo nagrado v kategoriji storitvenih inovacij za algoritem “Best fit”.

V letu 2012 je bil podjetju podeljen naziv Excellent SME Slovenia, to je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem. Excellent SME Slovenia je bil podjetju podeljen tudi v letu 2013 ob ponovni presoji.

Domači raziskovalno-razvojni projekti:
Mednarodni raziskovalno-razvojni projekti:

Članki

2017
  • R. Kršmanc, M. Korošec, A. Šajn Slak in S. Čarman: Decision Support System for Winter Maintenance of the Motorways (DARS MDSS). 9th European Conference on Severe Storms (ECSS), Pula, Hrvaška, 18.-22.09.2017.
  • Y. Wang, I. Meirold-Mautner, A. Kann, A. Šajn Slak, R. Kršmanc, et al.: Integrating nowcasting with crisis management and risk prevention in a transnational and interdisciplinary framework. Meteorologische Zeitschrift, 2017.
  • R. Kršmanc, A. Šajn Slak in S. Čarman: Road weather information systems (RWIS) in Slovenia. Ceste 2017 seminar, Novigrad, Hrvaška, 14.-17.03.2017.
2016

2015

2014
2013

2012

2011

2010

2009

2008
  • A. Šajn Slak, S. Čarman, M. Ivačič: Informacijska podpora pri vzdrževanju cest. Ceste in promet, str. 150-151, oktober 2008.
  • A. Šajn Slak, S. Čarman: Redundancy in hydrometry. Savjetovanje: Hidrološka mjerenja i obrada podataka, Plitvička jezera, Hrvaška, 26.-28.11.2008.
  • A. Šajn Slak, J. Šinigoj, B. Vrščaj, T. Godeša: Informacijska podpora odločanja o prehodnosti. Slovenska vojska, št. 6, str. 25-27, april 2008.
  • R. Černivec, A. Poredoš, A. Šajn Slak, J. Merše, L. Herga, S. Čarman: Pomen cestnovremenskih informacijskih sistemov in izkušnje z državnih cest. 9. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, Slovenija, 22.-24.10.2008.