Ime projekta:
Inovativne tehnologije za ponovno uporabo (recikliranje) vode v ribogojstvu FISH-CWUS

Program:
Eureka

Partnerji:
CGS plus d.o.o.
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
LG sound

Hiter razvoj akvakultur v zadnjih desetletjih ima nezaželene posledice za okolje. Neprimerni načini gojenja rib imajo lahko resne posledice za ekosisteme, ki so izpostavljeni izpustom iz ribogojnic. Vplivi ribogojnic na okolje se odražajo predvsem kot naraščanje populacije alg, bogatenje sedimenta z organsko snovjo, zmanjševanje vsebnosti kisika na meji voda-sediment in vpliv na strukturo mikrobnih združb. V projektu razvijamo nove tehnologije čiščenja vode za potrebe ribogojnic s kombinacijo dveh dobro znanih tehnoloških enot: vertikalne rastlinske čistilne naprave in ultrazvoka. Novo razvita tehnologija bo izkoristila ekonomske in ekološke prednosti posameznih enot za dosego specifične kvalitete vode brez uporabe kemikalij. Kroženje vode v zaprtem čistilnem sistemu (recikliranje) predstavlja trajnostno metodo zmanjševanja vpliva ribogojnic na okolje.

Oglejte si letak v PDF formatu.