Vzpostavitev in vzdrževanje okoljskih merilnih sistemov

Kakovostne meritve okoljskih parametrov, posebno hidroloških in meteoroloških, imajo v času, ko smo priča intenzivnim meteorološkim pojavom, ki povzročajo obsežne suše in vse pogostejše poplave, velik pomen. Kakovostne meritve pomenijo zanesljiv vhodni podatek za modeliranje in predvidevanje, kar je v veliko podporo pri odločanju in predpogoj za učinkovito ukrepanje.

Naša prednost je interdisciplinarnost!

Na CGS Labs združujemo interdisciplinarno znanje s področja informatike, gradbeništva in naravoslovnih ved kot je biologija in razvijamo inteligentne okoljske informacijske sisteme za spremljanje, napovedovanje, opozarjanje in ukrepanje.

Naš paradni konj so vremenski informacijski sistemi namenjeni z vremenom tesno povezanim dejavnostim kot so zaščita in reševanje ob naravnih nesrečah, urejanje prometa in vzdrževanje cest, hidrološko opozarjanje, dejavnostim v kmetijstvu in gozdarstvu, energetiki, turizmu… Poleg namestitve merilnikov za spremljanje stanja okolja in vzpostavitve informacijskega sistema za različne rabe nudimo tudi vzdrževanje teh sistemov.Kdo so naši uporabniki?

Naši uporabniki so med drugimi ARSO, DRSC, DARS, NEK, MORS, DHMZ, Hrvatske vode, Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.