Nova tehnologija čiščenja in recikliranja vode za toplovodno ribogojstvo
S kombinacijo vertikalne rastlinske čistilne naprave in ultrazvoka
Eureka projekt FISH-CWUS

Kako deluje?

Iztočna voda iz ribogojnice je bogata s hranili, ki lahko predstavljajo tudi potencialno grožnjo za okolje. Vodo iz bazena z ribami preko usedalnika in peščenega filtra uvajamo v vertikalno rastlinsko čistilno napravo, kjer hranila postanejo vir hrane za paradižnike. Prečiščeno vodo vračamo v bazen z ribami, kjer je nameščena tudi ultrazvočna naprava, ki preprečuje razvoj alg.

Komu je tehnologija namenjena?

 • za toplovodno ribogojstvo
 • za čiščenje drugih bazenskih voda

Kakšne so prednosti?

 • čiščenje odpadne vode brez uporabe kemikalij
 • gojenje biomase oz hrane z uporabo odpadne vode
 • pri uporabi eko ribje hrane je možna biološka pridelava rib in zelenjave
 • manjša poraba čiste vode zaradi kroženja vode
 • manjši vpliv ribogojnice na vodotoke zaradi ponovne uporabe odpadne vode
 • uporaba obnovljivih virov energije(US na sončno celico)
 • boljša izraba odpadnih snovi, zapiranje masnih tokov
 • približevanju konceptu »brez odpadka«
 • možnost dodatne tržne dejavnosti za ribogojce (gojenje zelenjave) in kmete (gojenje rib)
 • možna uporaba akvaponike v rastlinjakih za namene urbanega kmetijstva; na strehah trgovskih centrov, na degradiranih območjih mest
PDF brochure: http://www.cgs-labs.si/Portals/23/RnD/Letak.pdf

Informacije:
CGS plus d.o.o. v sodelovanju z univerzo v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta