Koledar trenutnih razpisanih terminov izobraževanj. (za nerazpisane pošljite povpraševanje) Pregled računalniških tečajev in delavnic za AutoCAD, Civil 3D, Map 3d, Revit, Inventor, Microsoft, CGS software, ... Za podjetja in posameznike organiziramo izobraževanja po meri. Postavimo cilje, izdelamo učni načrt, izvajamo izobraževanja in preverjamo znanje.

BIM za projektante


Cilj načrtovanja po metodologiji BIM (Building Information Modeling) ni zgolj priprava 2D projektne dokumentacije, temveč je izdelava kvalitetnih informacijsko podprtih 3D modelov zgradb in infrastrukturnih objektov, ki v njihovem celotnem življenjskem ciklu služijo različnim uporabnikom. Od načrtovanja, vse skozi gradnjo, do dolgoletnega vzdrževanja.  

Na ta način je zagotovljena velika preglednost projekta, boljša učinkovitost izvajanja aktivnosti s tem pa tudi občutni prihranki v vseh projektnih fazah. 

Na seminarju BIM za projektante boste pregledno spoznali celoten proces BIM. Podrobno se bomo dotaknili izdelave idejnih zasnov in detajlnega načrtovanja infrastrukturnih objektov ter priprave dokumentacije in podatkov, skladno z zahtevami BIM. 

V teku seminarja bodo udeleženci spoznali programsko opremo s katero lahko izdelajo BIM model in zagotovijo ustrezen pretok informacij v fazi gradnje in upravljanja infrastrukturnih objektov. Ne bomo pozabili tudi na pomembnost upravljanja dokumentacije, sodelovanja na projektih in BIM managementa v vseh fazah življnjskega cikla objekta. 

 Kdo naj se udeleži seminarja?

Seminar je namenjen projektantom nizkih gradenj in vsem tistim, ki so kakorkoli povezani z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem objektov nizke gradnje.

Ciljne skupine udeležencev seminarja so:
 • projektanti cest,
 • projektanti prometnih ureditev in zapor,
 • projektanti zunanjih ureditev (parkirišča, platoji, dovozne poti,…),
 • projektanti mostov, viaduktov, nadvozov podvozov, tunelov,
 • projektanti zemeljskih del (kamnolomi, rudniki, deponije),
 • projektanti železnic,
 • projektanti hidrotehnike in komunalne infrastrukture
 • geodeti,
 • urbanisti,
 • ...

*Za udeležbo na izobraževanju se udeležencem prizna 5 kreditnih točk. 

 

Cilji seminarja?

 • Spoznati prednosti in pomembnost BIM procesa za potrebe učinkovitega načrtovanja, izvedbe in upravljanja projekta in projektne dokumentacije.
 • Spoznati koristi vpeljave BIM procesa v življenjski cikel objektov.
 • Spoznati BIM v celotnem življenjskem ciklu objektov in podrobneje spoznati proces priprave idejne zasnove in detajlnega načrtovanja infrastrukturnih objektov. 
 • Se naučiti kako z ustrezno programsko opremo zagotoviti BIM proces projektiranja.

Vsebina:


1. Izdelava idejne zasnove:

 • O vhodnih podatkih (kataster, DOF, LIDAR,…)
 • Uvoz podatkov v Autodesk Infraworks 
 • Kreiranje 3D modela
 • Delo s stili
 • Kreiranje različnih variant projekta
 • Storyboard za potrebe predstavitve idejne zasnove in izdelavo animacij.
2. Detajlno načrtovanje infrastrukture:

 • Uvoz idejne zasnove - uvoz Infraworks modela, v Civil 3D
 • Priprava Infraworks modela za obdelavo v Platei, Ferrovii in Urbanu
 • Preverjanje ustreznosti modela s standardi
 • Prikaz načrtovanja ceste (Plateia), železnice (Ferrovia) in komunalne infrastrukture (Urbano)
 • Izdelava detajlnega 3D modela
 • Izdelava popisa količin
3. Prikaz koncepta načrtovanja mostu/predora:

 • Prikaz izdelave 3D modela mostu/predora
4. 4D analiza in preverjanje kolizij:

 • Uvoz 3D modela iz Plateie, Ferrovie, Urbana v Navisworks
 • Uvoz drugih 3D objektov in združevanje v enotni 3D model
 • Preverjanje kolizij
 • Izdelava terminskega plana gradnje
 • Grafični prikaz časovnega poteka gradnje
5. Projektantski popisi in ocena stroškov

6. Sodelovanje na projektu:

 • Uporaba skupnega informacijskega okolja - CDE.
 • Prikaz upravljanja dokumentacije, sodelovanje na projektih in upravljanje BIM modelov - Viewpoint for Project.
 • Dostop do dokumentov na terenu.

Potek seminarja:

Tečaj bo potekal v obliki predavanja, podkrepljen s praktičnimi primeri in vajami za posamezne sklope. V okviru tečaja bo predstavljena programska oprema, ki se uporablja v BIM procesu projektiranja in koncept dela s programsko opremo. Udeleženci bodo prejeto znanje tudi praktično preizkusili na primerih.

Za detajlno spoznavanje programske opreme so namenjene specifične delavnice in le to ni del tega tečaja.

Na tečaju bo prikazan tudi praktičen primer BIM procesa planiranja, načrtovanja, gradnje in upravljanja na pilotnem projektu.

Udeleženci na tečaju spoznajo naslednjo programsko opremo:

 • AutoCAD Map 3D (praktično delo na tečaju + vaje)
 • Autodesk Infraworks (praktično delo na tečaju + vaje)
 • AutoCAD Civil 3D (praktično delo na tečaju + vaje)
 • CGS Labs Plateia (praktično delo na tečaju + vaje)
 • CGS Labs Ferrovia (praktično delo na tečaju + vaje)
 • StudioARS Urbano (praktično delo na tečaju + vaje)
 • Autodesk Revit (prikaz uporabe)
 • Autodesk Navisworks (praktično delo na tečaju + vaje)
 • Viewpoint for Projects (prikaz uporabe)
Informacije in prijave:
 • Prijavite se lahko elektronsko s klikom na željeni razpisani termin,
 • lahko nam pišete na izobrazevanje@cgs-labs.com
 • ali pokličete na številko 01 235 06 00, kjer boste dobili tudi vse potrebne informacije o izobraževanju.

 

"Predavatelji na tečaju »BIM za projektante nizke gradnje« jasno in nedvoumno prikažejo celoten proces BIM-a, od priprave vhodnih podatkov, izdelave interaktivne idejne zasnove v Infraworks-u, natančnega projektiranja v programskih paketih CGS Labs, do preverjanj kolizij in implementacije projekta s terminskim planom in popisom v Navisworks-u. Prikazano nam je bilo tudi, kako učinkovito upravljamo projektno dokumentacijo in zagotovimu ustrezno sodelovanja na projektu s pomočjo Viewpointa. Tečaj priporočam slehernemu projektantu. "

Simon Mrak – odgovorni projektant v podjetju Hidrotehnik d.o.o.

S sodelavci smo se pred kratkim udeležili seminarja BIM za projektante nizkih gradenj, kjer smo se spoznali s programi, s katerimi lahko izdelamo idejno zasnovo, detajlno načrtujemo ceste/ železnice/komunalno infrastrukturo ali izmenjujemo dokumentacijo med različnimi udeleženci na projektu. Predavanja so potekala v sproščenem vzdušju, izbor tematike in programov pa je navdušil slehernega udeleženca. Pohvale gredo tudi na račun super predavateljev, ki so bili vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Seminar se nam je vsem zdel zelo uporaben in bi ga definitivno priporočili tudi vsem ostalim, ki delujejo na področju projektiranja nizkih gradenj.

Vesna Grošelj, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 

Podrobnosti o tečaju
Cena: 430 € + DDV
Trajanje: 3 dni / 15 šolskih ur
Razpisani termini*:
Trenutno ni razpisanih terminov

*Prijavite se s klikom na željeni termin
Priporočeno predznanje: