Koledar trenutnih razpisanih terminov izobraževanj. (za nerazpisane pošljite povpraševanje) Pregled računalniških tečajev in delavnic za AutoCAD, Civil 3D, Map 3d, Revit, Inventor, Microsoft, CGS software, ... Za podjetja in posameznike organiziramo izobraževanja po meri. Postavimo cilje, izdelamo učni načrt, izvajamo izobraževanja in preverjamo znanje.

Določanje prispevnih površin za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov s programom Urbano Canalis


Natančno določanje prispevnih površin je pomemben korak pri izračunu padavinskega odtoka in kasneje za dimenzioniranje kanalizacijskega sistema. Skupaj z udeleženci bomo na delavnici spoznali različne postopke za določanje prispevnih površin iz digitalnega modela terena in iz zemljiškega katastra. Seznanili se bomo s hidravličnimi izračuni in dimenzioniranjem kanalizacijskih sistemov s programom Urbano Canalis.

Na delavnici bomo iz različnih tipov geodetskih podatkov izdelali digitalni model terena (DMT) s programom AutoCAD Civil 3D. Nato bomo s pomočjo učinkovitih orodij na podlagi DMT-ja izdelali simulacijo površinskega odtoka vode ter določili prispevne površine. Izračunane prispevne površine bomo naknadno uskladili z zemljiškim katastrom. Iz teh podatkov bomo s programom Urbano Canalis določili ustrezne koeficiente odtoka za različne tipe prispevnih površin (asfalt, travniki, strešine,…). Sledil bo izračun pretoka padavinskih in odpadnih voda po različnih metodah (Enostavna metoda, Racionalna metoda, Odstotni račun). Določili bomo tudi dodatne pretoke, kot so tuje vode, točkovni pretoki in dodatni uporabniško določeni pretoki. V zadnjem koraku pa bomo dimenzionirali kanalizacijski sistem z upoštevanjem različnih kombinacij padavinskih, odpadnih in dodatnih pretokov.


Ste vedeli?


 • Da lahko s programom AutoCAD Civil 3D na osnovi digitalnega modela terena izrišemo tokovne poti in določimo prispevne površine (kot 2D ali 3D polilinije).
 • da lahko s programom Urbano Canalis izračunamo pretok padavinskih in odpadnih voda po različnih metodah (Enostavna metoda, Racionalna metoda, Odstotni račun)
 • da lahko pri dimenzioniranju kanalizacijskih sistemov upoštevamo tuje vode, točkovne pretoke, uporabniško določene pretoke in tako dimenzioniramo kanalizacijski sistem po različnih scenarijih
 • da programski paket Urbano s svojimi orodji skladen z BIM metodologijo dela

Kdo naj se udeleži tečaja?

Tečaj je namenjen vsem projektantom in ostalim deležnikom na projektih načrtovanja in izgradnje kanalizacijskih sistemov. Vsi tisti, ki se želite seznaniti s sodobnimi pristopi pri določanju prispevnih površin za dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov, ki že uporabljate programsko opremo Urbano oz. se želite z njo seznaniti vljudno vabljeni na delavnico.

Vsebina tečaja:
 • samodejno določanje prispevnih površin iz digitalnega modela terena (DMT)
 • interaktivno določanje prispevnih površin iz podatkov zemljiškega katastra
 • podajanje parametrov prispevnih površin za računanje padavinskega odtoka
 • izračun pretoka padavinskih in odpadnih voda po različnih metodah (Enostavna metoda, Racionalna metoda, Odstotni račun)
 • določanje dodatnih pretokov (tuje vode, točkovni pretoki, dodatni uporabniško določeni pretoki)
 • dimenzioniranje kanalizacijskih sistemov z upoštevanjem različnih kombinacij padavinskih, odpadnih in dodatnih pretokov
Tečajniki prejmejo:

Udeleženci tečaja prejmejo delovno gradivo za delavnico.

Informacije in prijave
 • Prijavite se lahko elektronsko s klikom na želeni razpisani termin,
 • lahko nam pišete na izobrazevanje@cgs-labs.com
 • ali pokličete na številko 01 235 06 00, kjer boste dobili tudi vse potrebne informacije o izobraževanju.
 

Podrobnosti o tečaju
Cena: 240 € + DDV
Trajanje: 1 dan / 5 šolskih ur
Razpisani termini*:
Trenutno ni razpisanih terminov

*Prijavite se s klikom na željeni termin
Priporočeno predznanje: Program StudioARS Urbano